เรียกดูข้อมูล: ตัวแทนมิตรแท้

ตัวแทนมิตรแท้
0

สมัครนายหน้ามิตรแท้

ดาวน์โหลดใบสมัครนายหน้ามิตรแท้ประกันภัย ดาวน์โหลดใบสมัครนายหน้า เอกสารประกอบการสมัคร ชุดใบสมัคร 10 หน้า (เปิดรหัสตัวแทน/นายหน้า) สำเนาบัตรประจำตัวประช…

ตัวแทนมิตรแท้
0

เปิดสำนักงานมิตรแท้ (GA)

ข้อมูลการเปิดสำนักงานตัวแทน หลักเกณฑ์และระเบียบการขอเปิดสำนักงานตัวแทน แบบฟอร์มคำขอเปิดสำนักงานตัวแทน ขั้นตอนการฝึกงานของสำนักงานเปิดใหม่ คำร้องขอฝึกง…

ตัวแทนมิตรแท้
0

สมัครตัวแทนมิตรแท้

ดาวน์โหลดใบสมัครตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย ดาวน์โหลดใบสมัครตัวแทน เอกสารประกอบการสมัคร ชุดใบสมัคร 10 หน้า (เปิดรหัสตัวแทน/นายหน้า) สำเนาบัตรประจำตัวประชาช…

ตัวแทนมิตรแท้
0

สมัครสมาชิกมิตรแท้คลับ

ดาวน์โหลดใบสมัครมิตรแท้คลับ ใบสมัครมิตรแท้คลับ เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น ตัวอย่างใบสมัครสมาชิก “มิตรแท้คลับ”

ตัวแทนมิตรแท้
0

คู่มือ/แบบฟอร์มการเงิน

คู่มือด้านการเงิน บัญชีบริษัท ชื่อบัญชี บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุรวงศ์  เลขที่บัญชี 023-1-20448-5 …

ตัวแทนมิตรแท้
0

คู่มือ/แบบฟอร์มสินไหม

คู่มือสินไหม สรุปการแจ้งเคลมเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ขั้นตอนการนำรถเข้าซ่อมศูนย์ ขั้นตอนการแจ้งและสำรวจอุบัติเหตุอื่น ๆ ระยะเวลาในการพิจารณาสินไหม …

ตัวแทนมิตรแท้
0

แนวข้อสอบประกันวินาศภัย

แนวข้อสอบใบอนุญาตตัวแทน ข้อสอบจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย ชุดที่ 1 ข้อสอบจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย ชุดที่ 2 ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบ…

ตัวแทนมิตรแท้
0

ติวข้อสอบประกันวินาศภัย

ติวสอบประกันวินาศภัย วิชา นายหน้า ตัวแทน (เริ่ม1/3/63) จำนวนข้อ เกณฑ์ผ่าน จำนวนข้อ เกณฑ์ผ่าน จรรยาบรรณและศีลธรรม AXA MIT  คุณพุฒิพงศ์ ปาณะดิษ จรรยาบรร…

ตัวแทนมิตรแท้
0

การรับ/ต่อใบอนุญาตตัวแทน

การขอรับใบอนุญาตตัวแทน กรอกใบขอรับใบอนุญาต ตว.1 คลิกที่นี่ สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาทะเบียนบ้าน    (รับรองสำเนาถูกต้อง) รูปถ่าย 1 …

ตัวแทนมิตรแท้
0

กฎหมายประกันภัย

แผนกกฎหมายบริษัทมิตรแท้ประกันภัย ถามตอบปัญหาประกันภัย ความผิดที่มีผลต่อการระงับหรือยกเลิกสัญญา นายหน้า/ตัวแทน บทลงโทษการไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตน *** ประก…