เรียกดูข้อมูล: ภาคสมัครใจ

ภาคสมัครใจ
0

สรุปความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครองประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประจำปี 2563 รายการ บุคคลภายนอก ร.ย.01 ร.ย.02 ร.ย.03 ชีวิตร่างกายอนามัย ทรัพย์สิน ต่อคน ต่อครั้ง ประเภท 1 มิต…

ภาคสมัครใจ
0

ประกันชั้น 3 (ประเภท 3)

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 ปี 2563 รหัส รายการรถ ทวีคูณ ทวีคูณ พลัส 1 ทวีคูณ พลัส 2 เพื่อ ญาติมิตร ป.3 110 รถยนต์นั่ง ส่วนบุคคล คลิก คลิก คลิก คลิก 120 …

ภาคสมัครใจ
0

ประกันชั้น 3+ (ประเภท 3+)

ประกันประเภท 3+  ปี 2563 รหัสรถ ประเภทรถ เพิ่มพูน ตรีคูณ เพื่อ ญาติมิตร ป.3+ 110 รถยนต์นั่ง รถเก๋ง (รถญี่ปุ่นและรถตลาด) คลิก คลิก คลิก รถยุโรป, รถอเมร…

ภาคสมัครใจ
0

ประกันชั้น 2+ (ประเภท 2+)

ประกันประเภท 2+  ปี 2563 รหัสรถ ประเภทรถ เพิ่มพูน ตรีคูณ เพื่อ ญาติมิตร ป.2+ 110 รถยนต์นั่ง รถเก๋ง (รถญี่ปุ่นและรถตลาด) คลิก คลิก คลิก รถยุโรป, รถอเมร…

ภาคสมัครใจ
0

ประกันชั้น 1 (ประเภท 1)

ตารางประเภท 1  (8 กลุ่ม 1 ยี่ห้อ) แคมเปญมิตรแท้ โปร 8 ระยะเวลา 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น Extra Campaign มิตรแท้เพื่อญาติมิตร มิตรแท…